Usuwalne

Alternatywą dla folii z klejami typu non perm, czyli łatwo usuwalnymi, jest folia adhezyjna. Działa ona na zasadzie elektrostatyki co umożliwia jej naniesienie na gładką powierzchnię, a następnie niezwykle proste usunięcie.